Loomade heaolu keskus - avapauk on antud

2021. aastal lükkasime käima ainulaadse loomade heaolu keskuse rajamise Eestis. Varjupaikade MTÜ-le kuuluva keskuse loomise mõtet on heietatud kogu ühingu tegevuse ajal. Nüüdseks oleme kasvanud nii suureks ja tugevaks, et saame hakata ideed ellu viima, kirjutab tegevjuht Anneli Matsi.

Eelmisel aastal ostis ühing endale päris esimese kinnisvara, kus on 7,5 hektarit maad ja mõni rekonstrueerimist vajav hoone. Sinna plaanime rajada loomade heaolu keskuse, mis on midagi enamat kui lihtsalt varjupaik. Keskuses pakume heaolu ja peavarju raske elusaatusega loomadele.

Värske keskuse juhataja Triinu Priks räägib, et keskuse loomine on tema jaoks nagu deja vu, oleks nagu ühingu loomise algusaastates tagasi. Kui siis oleks olnud võimalus osta kinnisvara, oleks asunud kohe taolist keskust tegema. Sellist võimalust aga ei olnud ja nii hakkasime tegelema kuues omavalitsuses varjupaigandusega. Tegevus käib keskuses juba täna – hoolitseme seal Põllumajandus- ja Toiduameti poolt meile üle antud loomade eest.


Tänusõnad pilvepiirile


Kinnistu ostmise võimaluse eest peame tänusõnad saatma kõrgematesse sfääridesse. Üks kena proua, kes meie tegemisi nüüd pilvepiirilt vaatab, usaldas meid niivõrd, et pärandas ühingule korteri. Korteris ei saa me loomi aidata, küll aga saame korteri müügist saadud raha kasutada sihtotstarbeliselt. Eelmise aasta kevadel oli soodne aeg korteri müügiks ning kinnistu ostuks, kuhu saamegi nüüd loomade heaolu keskuse rajada. Just see oligi proua soov, et tema pärand hakkab aitama loomi.

Midagi enamat


Erinevalt teistest varjupaikadest, kus tegeleme loomadele ajutise peavarju pakkumisega, hakkame keskuses tegelema loomade ja inimestega, et edendada ühiskonnas lemmikloomade pidamise kultuuri. Mujal maailmas on sellised keskused ammu ennast õigustanud. Inimesed soovivad loomadele parimat ja väga heade pidamistingimuste korral, kus looma stressitase on minimaalne, on võimalik pakkuda inimestele ka loomadega suhtlemist.

Keskuses hakkame pakkuma ajutist kodu väärkoheldud ja halbades tingimustes elanud loomadele: kassid, koerad ja pisiloomad. Selleks loome neile eraldiseisvates hoonetes võimalikult liigiomase ja stressivaba keskkonna ning tegeleme nende uuele elule aitamisega.

Ajutist kodu leidvate loomade osas teeme koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga ning teiste ühingu hallatavate varjupaikadega, samuti võtame vastu eraisikute loovutatud loomi.

Kutsume ellu suure mõjuga ühiskonnaprogrammid, et ennetada loomade hulkuma sattumist, soovimatute pesakondade sündimist ja loomade varjupaikadesse jõudmist. Lisaks hakkame keskuses korraldama lastele ja noortele suunatud lemmikloomateemalisi koolitusi ning nõustama lemmikloomade adopteerijaid.

Arendustegevus


Keskuse arendamine on pikaajaline protsess ja toimub etapiviisiliselt. Vajaliku taristu väljaehitamine toimub ühingu omavahenditest, investeerimisse ja ehitamisse kaasame eraisikutest annetajad ning toetajatest ettevõtted. Samuti otsime rahastust erinevate fondide ja projektide kaudu nii Eesti-siseselt kui ka välisriikidest. Erilise funktsiooni ja inimesi kõnetava teemaga keskuses saavad loomadega kokku loomasõbrad üle Eesti ja ka välismaalt.


1. Keskusehoones hakkavad toimuma inimestele suunatud tegevused ja suure mõjuga ühiskonnaprogrammid.

2. Kassimaja pakub peavarju kassidele, kes vajavad kohanemiseks pikemat aega. Seal valmistame neid ette uude koju minekuks.

3. Koeramajja hakkame majutama koeri, kes vajavad enne uude koju minekut personaalset lähenemist ja käitumisnõustamist. Koeramaja juurde rajame koertele tajude aia, kus nad saavad väljendada liigiomast käitumist – nuuskimist. Koertega liikumiseks tuleb ürgoru voolava oja kaldale seikluslik jalutusrada. Lisaks rajame koertele eraldiseisvad suured jooksuaedikud ja jalutusplatsid, kus saab koos koeraga aega veeta.

4. Aiamajaga väekasside aedikus – hakkavad elama kassid, kellel puudub kogemus inimesega kooselust, kuid kes saavad õueeluga suurepäraselt hakkama. Samuti saame neid aedikus harjutada inimese olemasoluga.

5. Abihoone-ladu on koht, kuhu hakkame paigutame kõike, mida loomade eest hoolitsemiseks vaja läheb.Keskuses juba töö käib ja praeguse seisuga on seal end sisse seadnud ja päriskodu ootamas 27 kassi. Tutvu nendega SIIN.

Kui soovid anda enda panuse loomade heaolu keskuse rajamiseks, siis vajuta SIIA.


Lugu ilmus Varjupaikade MTÜ ajakirja Käpa all 2022/1 numbris. Autor: Anneli Matsi
Previous Next