1. maist Varjupaikade MTÜ Lääne-Virumaal enam varjupaika ei pea

Rakvere Linnavalitsus lükkas meie pakkumuse riigihankes nende eelarve võimalusi ületavana tagasi ja palus kahe päeva jooksul vabastada varjupaiga ruumid loomadest ja varast. Olime seal pea 10 aastat teenust pakkunud ja see oli paras väljakutse, aga eile õhtuks said kõik ruumid tühjaks. Kuhu peaksid elanikud alates tänasest hulkuvate loomadega seoses pöörduma, ei osanud linnavalitsuse esindaja öelda.

Varjupaikade MTÜ ja Rakvere linna vaheline riigihankeleping avaliku teenuse pakkumiseks, mis puudutab hulkuvaid loomi ja varjupaiga territooriumi kasutamist, lõppes tegelikult juba 31.12.19. Enne seda kuulutas linn välja riigihanke, millel olime ainsad osalejad ja linn pidas meie soovitud summat liiga kõrgeks, kuid leidis, et meie pakutud variant teha ühishange koos teiste omavalitsustega nagu Viljandimaal või Võrumaal, on hea mõte ja nad palusid meilt lepingu pikendamist kehtivatel tingimustel 30. märtsini. Kahjuks ei jõudnud Rakvere linn teiste omavalitsustega koosmeelele, palus meilt veel kuuks ajaks lepingupikendust ja kuulutas 16. aprillil välja uuesti riigihanke ainult Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtajaga 22. aprill. Varjupaikade MTÜ esitas oma pakkumuse, kuid see lükati tagasi kui jätkuvalt liiga kõrge. Maksumuse osas läbirääkimisi ei pidanud me mõttekaks, kuna me olime pakkumuse esitanud pidades silmas kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti. 28. aprillil saime teate, et ülehomseks tuleb varjupaiga ruumid vabastada.

Riigihankel pakkumust tehes peame arvesse võtma, et meile kohanduvad kõik seadused samamoodi nagu ettevõtetele. Peame lähtuma oma tööde ja teenuse osutamisega seonduvate toimingute tegemisel loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, kehtivatest koerte ja kasside pidamise eeskirjadest ning teistest kehtivatest normatiivaktidest. Peame täitma kõiki teenuse osutamisega kaasnevaid seaduseid ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas töölepingu-, tööohutuse- ja töötervishoiuseadus. 

Kahjuks pidime koondama kõik Virumaa varjupaiga töötajad, loodame südamest, et linn teeb neile ettepaneku oma töötajatena jätkata. Suur-suur aitäh teile kõige eest! 

Kes, kus ja millises vormis alates tänasest Rakvere linnas varjupaigateenust pakub linna esindaja täpsustada ei soovinud. Hetkel on ka teised omavalitsused piirkonnas varjupaigata, kuna Rakvere linn meile teadaolevalt edaspidi teiste omavalitsuste loomi ei majuta. Kuna momendil paremat pakkuda ei ole, siis palume hulkuvate loomadega seotud küsimustes pöörduda Rakvere linna üldkontaktidel.

Piltidel on mõned neist loomadest, kes jätkavad koduotsinguid meie teistes varjupaikades.

Meediakajastused:

Varjupaiga uksed sulgusid, neljajalgsed koliti pealinna (Virumaa Teataja 02.05.20)
Rakveres lähimatel päevadel loomad abi ei saa (kohalik.info 1.05.20)
Lääne-Virumaa loomade varjupaik lõpetas tegevuse (Delfi 1.05.20)
Rakvere linn võttis loomade varjupaigalt ruumid ära, andes väljakolimiseks kaks päeva (kodugeenius.ee 1.05.20)
Rakvere kodutute loomade varjupaik lõpetas töö (Virumaa Teataja 30.04.20)


Previous Next