Tulumaksutagastusest saab teha annetuse

15. veebruaril algab tulude deklareerimine ning sellel aastal on üks väga oluline muudatus - tagasisaadava tulumaksu saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule, kuhu kuulub ka Varjupaikade MTÜ.

Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.

Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole ja/või jätta oma ettemaksukontole.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri on riigi poolt antud usalduskrediit - kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid. Nimekirja kuulumine toob kaasa soodustusi nii nimekirja kantud mittetulundusühingutele kui nende ühingutele annetajatele. Enne annetuse tegemist on teil võimalik päringu kaudu tutvuda, kuidas tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d saadud annetusi on kasutanud. Meie registrikood päringu tegemiseks on 80249280.

Igal aastal esitame meie 1. veebruariks Maksuametile deklaratsiooni INF 4 vormi “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon”, kuhu kanname meile tehtud annetused koos meile teadaolevate annetajate isikukoodidega. Need annetused liiguvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Kui annetus on tehtud läbi meie annetustelefoni 900 7000, siis peab annetaja tulumaksu tagasi saamiseks selle ise deklareerima. Annetust tõendavaks dokumendiks on sel juhul telefoniarve. 

Annetuste ja kingituste maksustamise reegleid on põhjalikult selgitatud ka MTA kodulehel.


Previous Next