Privaatsuspoliitika

Varjupaikade MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja toetajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Varjupaikade MTÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto number, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. varjupaigad);
 • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;
 • loomavõtja sooviavalduse täitmisel, annetuse tegemisel varjupaikades, erinevatel üritustel või kodulehel;
 • varjupaiga külastuskorra allkirjastamisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada sind Varjupaikade MTÜ uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kui sa ei soovi enam olla meie uudiskirjaloendis, saad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annad sa Varjupaikade MTÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks.

Sinu isikuandmeid säilitab Varjupaikade MTÜ alaliselt. Andmeid, mida Varjupaikade MTÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Varjupaikade MTÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Varjupaikade MTÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Sul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks sinu andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või varjupaigas isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik Varjupaikade MTÜ varjupaikade või veebisaidi külastamise ja toetamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Varjupaikade MTÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@varjupaik.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Annetamistingimused

Üldtingimused

Loomi ei saa aidata kampaaniakorras, nad vajavad igapäevaselt toitu ja peavarju. Sinu püsiv annetus võib aidata päästa mõne kriitilises seisus looma elu, kindlustada peavarju ja ninaesise mitmetele varjupaigaloomadele või leida uut kodu seda pikisilmi ootavatele päästetud koertele ja kassidele. Toetades igakuiselt väikese annetusega, saab neist kokku suur. Oleme mittetulundusühing, mis saab iga looma esimese 14 päeva pidamise eest varjupaigas kohalikelt omavalitsustelt tasu. Meie varjupaikades on iga päev koduootel umbes 100 koera ja 700 kassi, lisaks veel mõned pisiloomad. Enamusel neist on ammu selja taga esimesed kaks nädalat. Loomade ravimist, steriliseerimist-kastreerimist, kiipimist ja üle 14 päeva varjupaigas hoidmist ning varjupaikade hoiutingimuste parandamist saame teha ainult tänu annetustele. Suur osa meie eelarvest tuleb sinusarnastelt hoolivatelt inimestelt. Ilma sinu abita ei saaks me muuta nii paljude loomade elusid.
Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuiseks püsiannetuseks, mis aitab meil stabiilselt ja pikaajaliselt tegevusi planeerida ja eelarvet koostada.

Nii ühekordse annetuse kui püsiannetuse saab vormistada ka oma internetipangas või pangakontoris, kuid siinne otselink teeb selle kiiremaks ja mugavamaks.

Ühekordse annetuse tegemisel suunatakse sind meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel sinu poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab su aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.

Püsiannetuse tegemiseks internetipangas vajuta oma internetipanga logol (Swedbank, SEB, LHV). Pärast sisselogimist saad kontrollida ja vajadusel täiendada või muuta eeltäidetud välju. Teiste pankade puhul tuleb väljad ise täita. Selleks saad kasutada pangalogode kohal esitatud informatsiooni.

Annetuse valuutaks on euro.

Varjupaikade MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. See tähendab, et eraisik saab annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Annetaja isikukoodi ja annetuse summa edastame maksu- ja tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis. Ettevõtte jaoks on tulumaksusoodustusega annetus, mis moodustab kuni 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% jooksva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast palgafondist - vastavalt ettevõtja enda valikule. Ka juriidiliste isikute annetuste kohta edastame andmed maksu- ja tolliametile järgmise majandusaasta alguses.

Püsiannetusest on võimalik loobuda igal hetkel. Annetusi üldjuhul tagasi küsida ei ole võimalik, kuid põhjendatud juhtumite puhul (näiteks inimlik eksimus) võib kirjutada aadressile info@varjupaik.ee.

Privaatsus ja turvalisus

I TURVALISUS

 1. Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.

 2. Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib samamoodi nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

 3. Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

 4. Kui sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta kohe ühendust oma kodupangaga.

II PRIVAATSUS

 1. Kõik meie kodulehe vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.
 2. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Varjupaikade MTÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 3. Annetajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks.
 4. Annetajatele, kes on sisestanud oma e-posti aadressi, saadame aeg-ajalt teateid organisatsiooniga seotud olulistest sündmustest. Saad meile igal ajal teada anda, kui ei soovi neid e-maile saada.
 5. Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
 6. Parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutab meie koduleht küpsiseid. Sessiooniküpsis on selleks, et kasutaja saaks keskkonda sisse logida ja erinevate tema poolt tehtud valikute meelespidamiseks. Lisaks sellele kasutab küpsiseid Google Analytics anonüümse veebikülastuse statistika kogumiseks.
Previous Next