Varjupaikade MTÜ söakuse preemia silmapaistvale ametiisikule

4. oktoobril 2013 andis Varjupaikade MTÜ rahvusvahelise loomakaitsepäeva puhul esmakordselt üle Elmo nime kandva preemia. Tegu on söakuse preemiaga silmapaistvale ametiisikule, kellega MTÜ-l on olnud õnn viimase aasta jooksul koostööd teha. Preemia nimetus Elmo on tulnud Eestis esmakordselt koerte enampakkumisega lõppenud sündmusest, mille käigus Valga loomade varjupaiga töötajad püüdsid vana vangla territooriumilt kinni hooletusse jäetud koerakarja. Elmo oli üks neist kahekümne neljast, kes paistis silma oma erakordse vapruse, kuid sõbraliku ja elurõõmsa suhtumisega kõigisse ja kõigesse. Kui preemiale nime otsides lõpuks Elmoni jõudsime, oli kohe selge, et see on just see õige. Elmo seostub meie kõigi jaoks millegi suure ja üllaga.

2013

Esimest Elmo saajat ei olnud raske leida. See läks Valgamaa Veterinaarkeskuse juhatajale Urve Laidveele. Tänu Urve operatiivsele tegutsemisele ning soojale ja inimlikule suhtumisele 2012. aasta talvel aset leidnud niinimetatud Valga vanglakoerte juhtumi puhul tekkiski meil mõte tunnustada igal aastal üht silmapaistvat ametiisikut, kellega koostöö on märkimisväärselt aidanud hättasattunud loomi. Tegelikult oli vanglakoerte juhtum hea näide, kui oluline on tugev ja operatiivne koostöö asutuste vahel. Urve seisis kindlalt ja toetas varjupaika igal sammul nõu ja jõuga. Tema oli see, kes võttis vastu otsuseid ja vastutas; tema oli see, kes sai turmtule kriitikutelt, kui koerad oksjonile pandi. Ometi on ta alati meiega kannatlik ja toetav ja eelkõige hooliv just nende suhtes, kelle eest koos seisame – hätta sattunud loomade suhtes. See on suur asi ja see väärib tunnustust. Ja kõik osapooled, nii koerad esimesena üle vaadanud veterinaar Jaan Luht, Valga linnavalitsus kui veterinaar- ja toiduamet, väärivad tunnustust. Selliseid suuri ja keerulisi olukordi ei saaks kuidagi lahendada varjupaik üksinda.
 
Koos tänukirjaga andsime laureaadile üle Tartu kunstniku Siret Rootsi graafiline print «Liikuv Narr», millel on kujutatud südantsoojendavat stseeni koera ja jalgratturiga.

2014

Seekord aastal läks Elmo Türi valla keskkonnaspetsialistile Ott Vilusaarele. Otsus oli sama lihtne kui eelmisel korral.

Ott Vilusaart pakkusid sellel aastal Elmo vääriliseks üksmeelselt Viljandi loomade varjupaiga töötajad. Oti puhul on alati esikohal hoolimine loomadest ja inimestest, sest iga loomaloo taga on keegi, kes ei ole mingil põhjusel enam saanud oma looma eest hoolitseda. Tihtipeale satuvad loomad hätta, kuna nende peremees ei jõua enam enda eestki hoolt kanda. Ott Vilusaar püüab alati leida parima lahenduse nii loomade kui inimeste seisukohast. Enamasti toob ta loomad ise varjupaika või aitab igati kohapeal kaasa looma varjupaika jõudmise õnnestumisele.
 
Elmo laureaadile andsime üle Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilise prindi, millel on kujutatud mänguhoos kassi.

2015

2015. aasta preemia pälvisid kolm Rapla politseinikku – Erik Jõesaar, Arto Durejko ning Alar Smirnov – kelle abivalmis ning oskuslik tegutsemine aitas päästa ühe viimase aja julmima loomapiinamise ohvriks langenud koera Maximuse. Maximus oli raskelt piinatud koer, kelle kohta sai Pärnu varjupaik väljakutse Lääne Prefektuuri käest. See on isegi teatav ime, et koljuluu hulgimurru ning üle kogu keha paiknevate haavadega koer tervenes ja sai peagi oma uude koju minna. Otsus preemia just nendele politseinikele anda oli täiesti üksmeelne. Mehed ei täitnud väljakutsele sõites mitte ainult oma otseseid töökohustusi, vaid lisaks sellele aitasid kohapeal igal võimalusel ka meie Pärnu varjupaiga valvemeeskonda. Maximuse juhtum ideaalne näide korrakaitsjate ja loomakaitsjate koostööst.
 
Preemia saajatele andsime koos tänuga üle ka Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilised lehed.

2016

2016. aasta preemia andisime üle Tallinna Keskkonnaameti juhataja Relo Ligile. Tänu Relo Ligi väsimatule tegutsemisele ehitas Tallinna linn loomade varjupaiga, mis vastab igati kaasaegsetele nõuetele ning võimaldab  pakkuda peavarju 200-le kassile ning umbes 50-le koerale.  Tallinna linn võiks olla eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele just oma loomasõbraliku suhtumise poolest. Lisaks omanikuta või eksinud loomadele peavarju pakkumisele toetab linn ka nende ravi esimese 14 päeva jooksul.
 
Preemia saajale andsime koos tänuga üle  Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilise lehe.
 
 
 

 
2017

Seekord pälvis preemia Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhtivuurija Kaire Konts.

Kaire on alati loomade poolel. Kui me jääme hätta, siis tema on see, kelle poole me võime pöörduda ning ta aitab nõu ja jõuga.

Andsime tänutäheks Kairele üle Pärnu kunstniku Pusa teose «Kaitsen sind kui lõvi».

Aitäh, Kaire!