Varjupaikade mittetulundusühing loodi 2007. aasta alguses. Varjupaikade MTÜsse on koondunud seitse kodutute loomade varjupaika üle Eesti: Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Viljandi, Virumaa, Võru ja Valga.


                        

Enne varjupaiga külastamist tutvu meie külastuskorraga:

1. Külastaja kohustub vastuvaidlematult kuuletuma varjupaiga töötajate korraldustele – see on eelkõige külastaja enda ja teiste külastajate huvides.

2. Varjupaiga külastaja ei tohi varjupaiga territooriumile siseneda alkoholi või muus joobes. Joobes inimestele loomi ei loovutata ega tagastata.

3. Külastajad ei räägi valjuhäälselt, ei vehi kätega, ei jookse – varjupaik on loomade ajutine kodu ning neil on õigus siin rahulikule elule.

4. Kui mõnel uksel on sisenemist keelav silt, siis on see seal põhjusega – ruumis võivad olla haiged või erivajadustega loomad. Nendesse ruumidesse ilma töötaja juuresolekuta siseneda ei tohi.

5. Kõike loomadele kaasavõetut tuleb kõigepealt näidata varjupaiga töötajale. Osad loomad võivad olla erirežiimil ja kõik kaasatoodu ei pruugi kõigile sobida. Lisaks võivad loomad olla just toidetud.

6. Varjupaik ei võta vastu keedetud konte ega muid inimeste toidujäätmeid.

7. Varjupaiga külastajat on käesolevaga informeeritud sellest, et varjupaiga asukad võivad olla stressis ja/või häiritud psüühikaga ning seetõttu ettearvamatud. Lubatud ei ole minna eelneva küsimiseta koerte ketiterritooriumitele või avada bokside ning puuride uksi -erinevad loomad võivad sellele reageerida erinevalt.

8. Varjupaik ei vastuta materiaalselt selle eest, kui külastaja eirab turvalisuse reegleid ning satub looma rünnaku ohvriks.

9. Varjupaik ei vastuta materiaalselt varjupaiga külastaja asjade võimaliku varguse, kaotsimineku või hävinemise eest.

10. Varjupaik võtab vastu korraga lastegruppe, mille suurus on kuni 15 last ja kus on iga viie lapse kohta kaasas üks täiskasvanu.

11. Alla 18– aastased varjupaiga külastajad peavad varjupaiga territooriumile sisenemisel esitama vanema või muu seadusliku esindaja allkirjaga loa varjupaiga külastamiseks.