Varjupaikade mittetulundusühing loodi 2007. aasta alguses. Varjupaikade MTÜsse on koondunud seitse kodutute loomade varjupaika üle Eesti: Läänemaa, Pärnu, Tallinn, ValgaViljandi, Virumaa ja Võru. Ühingu juhatus on kolmeliikmeline. Sinna kuuluvad Anneli Matsi, Merike Torm ja Triinu Priks. Oleme EU Dog & Cat Alliance´i ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu liige. Me juhindume oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist ja annetuste kogumise heast tavast.

Visioon: Igal loomal on oma kodu

Missioon: Aidata loomad koju tagasi, leida omanikuta loomadele uued armastavad kodud ja teavitada inimesi  soovimatute lemmikloomade arvukusest.

Põhiväärtused: Hooli loomadest. Tee teistega koostööd. Austa ja toeta kõiki inimesi ja loomi.

Pakume oma seitsmes varjupaigas järgmisi teenuseid:

Oleme koostööpartneriteks kohalikele omavalitsustele

Meie eesmärgiks on pakkuda parimat hoolitsust kodu kaotanud loomadele, seetõttu oleme lepingupartneriks mitmekümnele kohalikule omavalitsusele üle Eesti, kelle territooriumilt leitud omanikuta või omaniku juurest lahti pääsenud loomad meieni jõuavad. Lepingu sõlminud omavalitsuste territooriumitelt saame võtta vastu loomad ja pakkuda neile vajalikku abi tänu sellele, et omavalitsused tasuvad loomade elementaarsete esmaste ülalpidamiskulude eest 14 esimesel varjupaigapäeval.

Kui võtaksime vastu loomi kõikidest linnadest ja valdadest, siis oleksime sunnitud eutaneerima neist väga paljud, kuna nende ülalpidamiseks ja raviks puuduksid vahendid. Palume loomadest hoolivatel kodanikel pöörduda oma omavalitsusse rõhutamaks koostöö tähtsust kohaliku loomade varjupaigaga.

Otsime uusi kodusid

Meie varjupaikades leiavad korraga peavarju paarsada koera ja kom korda sama palju kasse. Lisaks neile on meil tulnud majutada kilpkonni, jäneseid, rotte, oravaid, merisigu, tuhkruid, kanu ja paljusid teisi loomi-linde. Kõik loomad läbivad varjupaigas veterinaarkontrolli, saavad parasiiditõrje ja vajalikud vaktsiinid. Enne uude kodusse minekut saavad kõik mikrokiibi ning võimalikult paljud ka steriliseeritud või kastreeritud.

Võtame vastu loomi eraisikutelt

Võimalusel võtame vastu loomi, keda omanik ei saa enam pidada. Me ei anna hinnanguid inimestele ega loomast loobumise põhjustele.